Er is een projectleider benoemd en het project is gestart. Er zijn nog geen concrete resultaten te melden.