In 2022 hebben we veel gebaggerd in de Singel van Muiden en het water rond de begraafplaats Muiden. Waar nodig is klein onderhoud uitgevoerd.