In 2022 hebben drie stagiaires onderzocht hoe een ideale schoolzone eruit kan zien. Hierop voortbouwend zal het college in 2023 een uniform uitgangspunt voor Gooise Meren vaststellen. Met verschillende scholen zijn gesprekken gevoerd over de verbetering van de verkeersveiligheid.