Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek is invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 dat in 2019 is vastgesteld. De regio verzorgt met campagnes, website, social media en aanhaking bij onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Visit Utrecht Region (VUR) en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) op nationaal en internationaal niveau de marketing van de regio en daarmee ook van Gooise Meren. Zo heeft de regio in 2022 de succesvolle bezoekerscampagne Buitenkans gelanceerd. Daarnaast verzorgt de Regio Gooi en Vechtstreek de regionale routenetwerken (fietsen, wandelen, varen) en is er in dat kader weer een aantal vernieuwde brochures en producten uitgebracht.