Het werkplan Werklandschappen kent een aantal speerpunten. In 2022 hebben we gewerkt aan de herijking van het Transformatiefonds, met het rapport Ruimte voor werk. Door het ontbreken van ambtelijke capaciteit vanuit de regionale gemeenten zijn hiernaast geen andere speerpunten opgepakt.