In 2022 is gestart met het herijken van het participatiebeleid. Aan de raad worden aanvullende uitgangspunten voorgelegd. We hebben met de raad diverse gesprekken gehad over de onderwerpen bindend adviesrecht en verplichte participatie voor activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen. Deze besluiten worden in 2023 voorgelegd aan de raad.