In 2022 hebben we het portefeuilleplan Vastgoed 2023 opgesteld. Dit plan bevat onder andere een lijst met potentieel af te stoten panden. Dit voorstel wordt in het eerste kwartaal van 2023 in de raad behandeld.