Er zijn nieuwe parkeertarieven vastgesteld. Het concrete effect daarvan is nog niet vastgesteld.
Het effect van het vaststellen van deze nieuwe parkeertarieven hangt af van de parkeerduur, beschikbaarheid van parkeerplaatsen op straat en de loopafstand tot een bestemming. Bij een langer verblijf kiezen bezoekers voor lagere tarieven en langere loopafstanden, waardoor ze vaker de parkeergarages gebruiken.
Er is begonnen met ideevorming over parkeerverwijssystemen. Uitwerking van de parkeerverwijssystemen volgt na de uitkomsten van autoluwe-centra-projecten. In Muiden wordt een nieuw parkeerverwijssysteem pas toegepast nadat de aanleg van P2 is afgerond.