Voor de eerste 4 wijken is door ons een wijkagenda vastgesteld:
-    Bussum-Centrum
-    Muiden
-    Oostereng
-    Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven

In de agenda's zijn de vijf meest relevante actuele thema’s opgenomen. De wijkagenda’s geven richting aan het gesprek met de wijk, vergroten de betrokkenheid in de wijk, stimuleren initiatieven binnen de vijf meest actuele thema’s en helpen ons om de thematiek in de wijk mee te nemen in ons beleid. De wijkadviseurs en wijkwethouders voeren het gesprek in de wijk.