Het opstellen van het eerste WijkUitvoeringsplan (WUP) voor Gooise Meren is uitgesteld tot 2023. De realisatie van het warmtenet in Muiderberg is vanwege het missen van de PAW-bijdrage nog niet mogelijk. In 2023 wordt een nieuwe regeling voor de realisatie van warmtenetten verwacht. Als blijkt dat daarmee de realisatie van het warmtenet kan worden voortgezet zal op dat moment een Wijk UitvoeringsPlan (WUP) worden opgesteld en voorgelegd aan de raad.