In 2022 is de nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren vastgesteld, met daarin de bodemkwaliteitskaart. In deze nota staat welke maatregelen de bodem kunnen beschermen en welke mogelijkheden er zijn om grond en baggerspecie te hergebruiken.