Als basis voor de ligplaatsenverordening is het Onderzoeksrapport ligplaatsen Gooise Meren opgesteld. In dit rapport worden de kaders en uitgangspunten vastgesteld voor de ligplaatsverordening. Deze kaders en uitgangspunten omvatten onder andere de begrenzing van het gebied waarop de ligplaatsverordening van toepassing zal zijn (het bevaarbare water binnen de gemeente), helderheid over de reeds verleende vergunningen en gesloten contracten, de eigendoms- en beheersituatie en het daadwerkelijk gebruik. Op basis hiervan wordt in 2023 de ligplaatsverordening zelf opgesteld.