We hebben de Jeugdnota in 2022 niet aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat we met de ontwikkeling van de Jeugdnota in 2023 rekening kunnen houden met de besluitvorming van de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2022 over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.