We hebben het Gemeentelijke Rioleringsplan 2023-2026 opgesteld. In december 2022 heeft het college het plan ter vaststelling aangeboden aan de raad.