De samenwerking verloopt goed en constructief. De samenwerking wordt voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Zolang de twee Veiligheidsregio’s niet kunnen “fuseren” zal dit worden geborgd door een  samenwerkingsovereenkomst.