Door capaciteitsgebrek zijn we in 2022 niet toegekomen aan het realiseren van de doelgroepenverordening. Deze wordt voor de zomer 2023 afgerond.