In 2022 is gewerkt aan de afronding van de cultuurvisie. Na de nieuwe coalitievorming en formatie van het college is de conceptvisie aangescherpt op het coalitieakkoord. De stukken voor besluitvorming in college en raad zijn voorbereid. De visie wordt Q1 2023 voor besluitvorming aangeboden.