Afgelopen jaar hebben medewerker een training gevolgd om samen met de ketenpartners uit het veiligheids- en sociaal domein signalen uniform en beter te kunnen duiden, zodat er nog beter ingezet kan worden op het gebied van preventie, repressie en nazorg.