Alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben samen met de provincie een contourenschets opgesteld. Deze schets is op basis van het risicoprofiel opgesteld en is bepalend voor de speerpunten voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek in 2023. Ook is samengewerkt in de ontwikkeling van een uniform monitoringsinstrument, waarvan de testversie eind 2022 is verschenen. Aan de hand hiervan zal het uitvoeringsprogramma steeds vastere vorm krijgen.

Het knelpunt in de Bollelaan (oversteekbaarheid voor fietsers) is nog niet uitgevoerd. Dit kwam voornamelijk door gebrek aan capaciteit.

De extra verkeersdrempel ten oosten  van de brug over de A1 (in de Oud Blaricummerweg) is effectief. Men rijdt nog wel eens sneller dan de maximumsnelheid, maar zelden meer zo snel dat men daarvoor een boete kan krijgen. Die 'boetegrens' wordt niet langer structureel overschreden.