Door de grote toename van aanvragen voor particuliere oplaadpalen is er vooralsnog geen noodzaak gezien om het bestaande areaal aan publieke laadpalen een extra impuls te geven met grote aantallen 'data-gestuurde' laadpalen.

Samen met de MRA-e wordt nagedacht over het opstellen van beleid over de toekomst van publieke laadpalen.