Voor alle projecten in voorbereiding wordt een AERIUS berekening gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de Raad van state de vrijstelling voor de bouwfase heeft geschrapt. Alleen als de uitkomst van de AERIUS berekening binnen de normen valt, of als er gesaldeerd kan worden met andere ontwikkelingen, kan tot uitvoering worden overgegaan.