In 2022 hebben we de partiële leegstand in kaart gebracht en hebben we getracht deze zoveel mogelijk te verminderen.