Geconstateerde hiaten in overeenkomsten zijn aangevuld en waar nodig worden deze in de komende jaren verder aangepast.