Er is regelmatig overleg gevoerd met dierenwelzijnsorganisaties zoals het vogelhospitaal en de dierenambulance over onder andere structurele financiële tekorten bij deze organisaties en andere uitdagingen.