In 2022 zijn we gestart met de programma's Welzijn op Recept en Valpreventie, die in de aankomende jaren breed voor jong en oud verder doorontwikkeld worden. De succesfactor van deze programma's ligt in goede en constructieve netwerken tussen groepen en wijken. Denk hierbij aan de wijkagenda's, het Beraad Gooise Meren en eerste- en tweedelijnswerkgroepen zoals Naarden Leeft KTV of WoR Muiden/ Muiderberg. Ook de samenwerking met Zilveren Kruis, RHOGO (overkoepelend orgaan huisartsen) en COSAGO (overkoepelend orgaan apothekers) heeft een positieve impuls gekregen.