De zorguitgaven maatwerk Wmo (op indicatie) zijn gestegen door een grotere instroom van nieuwe hulpvragen. Inwoners wonen conform rijksbeleid met hulp- en ondersteuning langer thuis. Vaak wordt naast thuiszorg (Zorgverzekeringswet) ook een beroep gedaan op de gemeente voor hulp- en ondersteuning vanuit de Wmo.

Wachtlijst meldingen (hulp- en ondersteuningsvragen aan de gemeente)

Er is een enorme inhaalslag gedaan om de wachtlijst te verminderen. In heel 2022 was de wachtlijst/meldingen om op te pakken ongeveer 150 meldingen, met een wachttijd tussen vier en acht weken vanaf het moment van melding. Hierin wijkt onze gemeente niet tot nauwelijks af van andere gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners. Eind 2022 stond de wachtlijst met nieuwe meldingen op ongeveer 55 (peildatum 29 november 2022). De meldingen konden sindsdien binnen drie weken opgepakt worden. Dit is bereikt door extra Wmo-consulenten in te huren. 

We hebben diverse cliënten doorverwezen naar de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling zorg (Ciz) bepaalt of de Wlz passend is.  Het Ciz gaf op zijn beurt aan de gemeente door welke inwoners een Wlz-indicatie kregen waardoor bepaalde vormen van Wmo-maatwerk bij deze inwoners gestopt konden worden (zoals dagbesteding).

Steeds meer inwoners weten stichting MEE als onafhankelijke cliëntondersteuner te vinden. MEE helpt mensen om hun hulpvraag duidelijk te krijgen. Daarmee worden onze consulenten ontlast, omdat zij niet meer aan vraagverheldering bij met name complexe hulpvragen hoeven te doen. Vervolgens zoekt MEE samen met de inwoner eerst naar oplossingen in het voorveld, mits passend. In 2022 heeft MEE een toename van 15% aan hulpvragen in ondersteuning en begeleiding geconstateerd, waarvan de verwachting is dat deze stijgende lijn in de aankomende jaren zal doorzetten.