Er is gestart met aanpassing van de nota Richtlijnen parkeernormen. Deze nota betreft ook beleidszaken die verankerd liggen in de nieuwe parkeerverordening. Daar moest op worden gewacht.

De nieuwe parkeerverordening (plus de Nadere regels) zijn vastgesteld.

De stand van zaken van (verouderde) parkeerapparatuur is vastgesteld. Dit heeft nog niet tot een vervangingsschema geleid omdat dit afhankelijk is van aankomende beleidskeuzes. Deze keuzes waren begin 2022 verwacht, maar zijn nog niet gemaakt.