Bij de uitvoering van het project Eikenlaan in Muiderberg hebben wij gelijktijdig het overgrote deel van de hemelwaterafvoeren van daken van panden op aangrenzende percelen afgekoppeld van de gemengde riolering. Vanwege het risico op foutieve aansluitingen, wat in oude wijken groot is, hebben wij dit bij de projecten Vlietlaan en Beerensteinerlaan e.o. in Bussum niet gedaan. Bij de voorbereiding van projecten, zoals Spiegelstraat e.o. in Bussum en Van der Helstpark in Muiderberg, passen wij een afwegingskader toe, waarbij wij het wel of niet mee-afkoppelen per aansluiting afwegen.