In 2021 heeft het Ministerie de subsidie voor maatschappelijke diensttijd toegekend. In 2022 is de uitgebreide subsidie-aanvraag niet toegekend, omdat het subsidieplafond was bereikt. Dat betekent dat we in 2022 wel een aanbod hadden voor maatschappelijke diensttijd, maar niet zo uitgebreid als het plan was.