We hebben onze bijdrage aan de coöperatie en het samenwerkingsverband geleverd. In 2022 hebben we ingestemd met het plan van de coöperatie Gastvrije Randmeren om intensiever te maaien in de periode 2023-2026, omdat we meer overlast van waterplanten verwachten.