Huishoudelijke hulp

Het was nodig om aan verwachtingsmanagement bij inwoners te doen. De inwoners zijn door de gemeente per brief geïnformeerd dat de wachtlijst voor de inzet van huishoudelijke ondersteuning oploopt door het personeelstekort bij aanbieders. Dit is een regionaal en landelijk probleem. De regio Gooi en Vechtstreek heeft samen met de aanbieders gezocht naar oplossingen, zoals de inzet van studenten. Ook landelijk zijn hier gesprekken over gevoerd. 

Dagbesteding/begeleiding

Er liep een succesvolle pilot voor laagdrempelige dagopvang van licht-dementerenden bij Versa Welzijn, als alternatief voor dagbesteding op indicatie (maatwerk). Zie ook paragraaf 7.3.1.

Kostenbewustzijn

Het kostenbewustzijn bij consulenten is het afgelopen jaar verhoogd doordat bij elke indicatie  de zorgkosten zichtbaar zijn gemaakt. Ook onze inwoners worden over de kostprijs van de verleende voorziening geïnformeerd. Hoge kosten van maatwerk zijn echter geen grond om een voorziening niet toe te kennen indien deze het meest passend is voor de hulp- en ondersteuningsvraag. We streven naar de inzet van de goedkoopst mogelijke adequate inzet van hulp- en ondersteuning. Een inkomenstoets bij inwoners die huishoudelijke hulp aanvragen, is overigens op dit moment wettelijk niet toegestaan. 

Grip op zorguitgaven

In de Peilnota zijn de zorguitgaven maatwerk Wmo (en Jeugd) voor de periode 2019-2021 weergegeven, met duiding.

Wmo-vervoer (sociaal-recreatief)

De reizigersbijdrage is verhoogd door deze gelijk te trekken met de reizigersbijdrage voor het OV.