Dit onderdeel betreft een nadere duiding van de stappen die zijn gezet met het oog op taxatie van onze eigendommen en het toewerken naar een kerncollectie. Deze tekst is in de begroting per abuis als aparte maatregel opgenomen; deze behoort eigenlijk tot maatregel 8.1.1.1.