Gelijktijdig met het invoeren van de Omgevingswet is de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) gepland. Deze zorgt ervoor dat in het grootste deel van de aanvragen voor een omgevingsvergunning bouwen de bouwtechnische toets gedaan wordt door een erkende, private, kwaliteitsborger. Dit moet leiden tot een betere bouwkwaliteit. De gemeente heeft dan minder werk aan het toetsen van de vergunning en heeft daardoor dan ook minder legesopbrengsten. De Omgevingswet en Wkb zijn uitgesteld naar 2024. De implementatiewerkzaamheden zijn nog in volle gang.