Door de provincie is in het project Wonen voor winkels onderzoek gedaan naar de economische vitaliteit op de Huizerweg. De Huizerweg is een economisch vitaal en aantrekkelijke (aanloop)-straat. De leegstandcijfers waren ten tijde van het onderzoek zeer gunstig. Onderzoek naar de mate van vitaliteit van het kernwinkelgebied centrum Bussum is niet uitgevoerd. Een extra onderzoek kostte (relatief) veel geld. Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat de leegstand in het centrum van Bussum is opgelopen. De inzet van de manager Vitale kernen is hiervoor van belang. 
De herinrichting van de Vlietlaan is uitgevoerd. Voorbereidingen voor de aanpak van de Veerstraat zijn gestart.