Werken volgens de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 'heeft door een verplichte training een vaste plek in het introductieprogramma van onze nieuwe medewerkers gekregen.