Er is in 2022 subsidie verleend aan stichting Rolstoelbus. Daarnaast liep de pilot Automaatje waarbij particulieren vrijwillig kwetsbare inwoners vervoeren tegen een vergoeding. Ook de Boodschappenplusbus met vrijwillige chauffeurs is ingezet (beide gecoördineerd door Versa Welzijn). Inwoners maakten hier goed gebruik van.