De regionale overleggen zijn constructief en de samenwerking in de aanpak van radicalisering en polarisatie verloopt goed wat betreft preventie, repressie en nazorg. Hierdoor werden zorgmeldingen snel integraal gedeeld, afgestemd en waar nodig opgeschaald of afgeschaald.