In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) zijn diverse ketenoverstijgende casussen besproken over plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Het ZVHGV focust op mensen die naast justitiecontacten nog meer problemen hebben. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit en overlast in de gemeente. Onder regie van het ZVHGV ontstaat één gezamenlijk beeld van de situatie,  werken de partners vanuit één plan en bundelen zij de zorg.

Beleidsmedewerkers van het uitvoeringsprogramma Bescherming en opvang en het team maatschappelijke zorg zijn betrokken bij de ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis.