E-sports & gaming wordt sinds begin 2022 door Team Gooise Meren Beweegt wekelijks ingezet tijdens Gametime in zalencentrum De Rijver in Muiderberg. Daarnaast heeft Team Gooise Meren Beweegt eind 2022 in sportcentrum De Zandzee een maandelijks evenement voor jongeren opgezet, genaamd Swimtime. Hier kunnen jongeren watervoetbal spelen.
De verenigingsondersteuner heeft diverse sportverenigingen ondersteuning geboden door met hen in gesprek te gaan over problemen waar zij tegen aan liepen. Deze problemen zijn vervolgens opgelost. De verenigingsondersteuner heeft ook het sportcafé georganiseerd, met als thema 'Vrijwilligers werven en behouden'. Verenigingen hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben. Verder hebben bestuurders van sportverenigingen het afgelopen jaar vijf keer een nieuwsbrief ontvangen met informatie over onder andere relevante subsidies, trainingen, nieuwe initiatieven, netwerkbijeenkomsten en lokaal prestigieus sportnieuws.

Sportactiviteiten binnen GGZ trajecten zijn gerealiseerd via het Lokaal Sportakkoord, zie doelstelling 8.3.2.