Via onze website duurzaam.gooisemeren.nl informeren wij inwoners over waterbestendig inrichten. In 2022 hebben wij verder geen activiteiten uitgevoerd om onze boodschap actief richting bewoners te brengen. Capaciteitsgebrek is daarvan de voornaamste oorzaak, maar ook onze wens om deze activiteit vooral vorm te geven door mee te doen met lopende (landelijke) acties.

Sinds het najaar van 2021 heeft het waterschap AGV een subsidieregeling onder de naam Geef groen en water de ruimte, waarnaar wij indien gevraagd verwijzen. Zelf hebben wij geen subsidieregeling.