In verband met de Oekraïnecrisis is veel tijd besteed aan het realiseren van onderwijshuisvesting voor de Oekraïense basisschoolleerlingen (Globeschool) binnen de gemeente, en voor de Oekraïense middelbare scholieren (ISK) uit de regio Gooi- en Vechtstreek. Daardoor was er onvoldoende capaciteit om werk te maken van het Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs.