In 2022 is een start gemaakt met de integrale beoordeling van ruimtelijke initiatieven. Ook is er een stuurgroep Fysiek domein aangesteld waar ruimtelijke plannen en projecten vanuit de diverse afdelingen in samenhang worden beoordeeld.