Emissievrije stadsdistributie is geagendeerd in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit heeft nog niet tot integrale planvorming geleid.

Aannemers zijn wel bereid om emissievrij te werken, maar hebben hier vaak nog niet de juiste middelen voor. Ze zijn daarnaast voorzichtig met investeringen.