Door uitstel van de Omgevingswet zijn de klantaanvragen van de afdeling VTH nog niet belegd bij de Frontoffice. In september 2022 is het project gestart om de 1e lijns (aan)vragen van meldingen openbare ruimte en de begraafplaatsenadministratie te beleggen bij de Frontoffice. Dit project wordt in 2023 afgerond.