In 2022 werd gebruik gemaakt van het verbeterde interne proces rond het behandelen van initiatieven. Alle initiatieven kwamen centraal via de website binnen en werden direct behandeld door de wijkadviseurs. Zij namen als eerste contact op met de initiatiefnemers en zorgden ervoor dat de juiste afdelingen bij het beoordelen van het initiatief werden betrokken. Via diverse contacten met bewoners(platforms) werden initiatieven gestimuleerd.

De raad heeft in 2022 de motie rond de invoering van het Burgerinitiatief aangenomen. Wij hebben ons hier in 2022 op georiënteerd, zodat we hier in het nieuwe jaar uitvoering aan kunnen geven.