Met de nieuwe parkeerverordening en de bijbehorende Nadere regels is een kapstok gemaakt voor parkeerbeperkende maatregelen. Tot deze maatregelen behoren: de mogelijkheid tot het invoeren van een uitgifteplafond voor parkeervergunningen en daaruit voortvloeiende wachtlijsten, het verminderen van het maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen per woon- en/of bedrijfsadres en uitwisselbaarheid van parkeervergunningen met garageabonnementen. 

Het project Naarden Vesting Autoluw is eind 2022 van start gegaan en wordt vervolgd in 2023. Er zijn diverse ideeën, maar er is nog geen concreet plan.