In 2022 hebben buitensportverenigingen definitieve contracten ontvangen die met terugwerkende kracht geëffectueerd worden per 1 juli 2022.