Afgelopen jaar hebben we op de gemeentepagina een reeks artikelen geplaatst in samenwerking met Samen Sneller Duurzaam. In deze artikelen worden voorbeelden besproken van inwoners die zelf aan de slag zijn met het vergroenen van hun tuin. Ook wordt in deze artikelen verwezen naar de website duurzaam.gooisemeren.nl voor handvatten met betrekking tot verduurzaming, klimaatadaptatie en biodiversiteit in en om het huis.