De middelen van het Initiatievenfonds zijn voor een belangrijk deel ingezet om de kansen en mogelijkheden voor een Circulaire Economie en Stadslandbouw verder uit te werken; twee thema’s die binnen Samen Sneller Duurzaam door een werkgroep gedragen worden. 

Circulaire Economie
De werkgroep Circulaire Economie heeft een eerste opzet voor een tijdelijk regionaal samenwerkingsverband van publiek-private partijen rond circulaire economie afgerond. In deze opzet is aandacht voor een passend organisatiemodel, financieringsmogelijkheden en kansen voor de uitvoering van concrete projecten. Deze eerste opzet is met bestuurlijke partners in de regio afgestemd. Daarnaast zijn gesprekken gestart met ondernemers over wat voor hen in de samenwerking belangrijk is en welke concrete circulaire projecten kansrijk zijn. In de gemeentelijke organisatie is de verkenning gestart van kansen voor een circulair ketenproject, bijvoorbeeld rond beton dat vrijkomt uit diverse onderhoudsprojecten.

Stadslandbouw
De werkgroep Stadslandbouw heeft verkend welke plekken voor het lokaal verbouwen van voedsel kansrijk zijn. Er zijn twee mogelijke locaties: Over de Tol en Overscheense Polder. Voor de locatie Over de Tol wordt bekeken of dit in het bestemmingsplan past. In de Overscheense Polder gaat het om gronden die de provincie verkoopt. Tot slot heeft de werkgroep geformuleerd welke uitgangspunten van belang zijn voor het opstellen van een voedselvisie. De werkgroep heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van de agrarische ondernemers in onze gemeente.

Een aantal ambassadeurs van Samen Sneller Duurzaam is ondernemer en er is inmiddels gesproken over samenwerking in het kader van de circulaire economie. De Stichting Gerben Struik is opgericht, waardoor het mogelijk is om bij externe fondsen middelen te verwerven voor de duurzame opgaven in Gooise Meren.