Versa Welzijn en de gemeente hebben nieuwe procesafspraken gemaakt voor de samenwerking. Het gezamenlijk ontwikkeltraject om het maatschappelijk effect van welzijnswerk te kunnen meten blijkt een uitdaging en is daarom nog niet afgerond.